Interessert?

Kontakt seljar

Ta kontakt – me hjelper deg!

Skal, skal ikkje? Å kjøpa bustad er ei stor og viktig avgjerd i livet, og me ønskjer alle at prosessen skal vera så enkel og trygg som mogleg. I Fronta har me derfor stort fokus på å gi alle våre bustadkundar den beste servicen, heilt frå den første uformelle praten med ein av våre seljarar og fram til eit kjøp er gjennomført og du har fått utlevert nøklar og all dokumentasjon på bustaden din.

Å finne den rette finansieringsløysinga betyr mykje for at me skal kjenne oss trygge på ein god handel. I dag er lån i Husbanken den gunstigaste finansieringsløysinga for svært mange. Dei fleste leilegheitene i Meierikvarteret er godkjende for husbankfinansiering, og me hjelper deg gjerne med søknadsprosessen.

Me hjelper deg sjølvsagt også med all anna informasjon du måtte trenga om Meierikvarteret, og orienterer deg gjerne om kva tilvals- og tilpassingsmoglegheiter som finst for leilegheita du har sett deg ut.

Magne Jostein Mikkelson

Kontakt
E-post : magne.jostein@frontagruppen.no
Telefon : +47 454 02 889
Adresse : Ringvegen 31, Heiane

Arild Lunde

Kontakt
E-post : arild.lunde@frontagruppen.no
Telefon : +47 906 20 238
Adresse : Ringvegen 31, Heiane