• Høg livskvalitet i sentrum
  • Høg livskvalitet i sentrum
  • Høg livskvalitet i sentrum
  • Høg livskvalitet i sentrum
  • Høg livskvalitet i sentrum

Høg livskvalitet i sentrum

Eit urbant og høgreist blikkfang som styrkjer identiteten og bypreget til Leirvik. Ein super plass å bu, eit glimrande utgangspunkt for næringsverksemd. Ny aktivitet som gjer byen og regionsenteret endå meir levande. Ta kontakt med seljar via skjema til høgre eller denne sida.

Vis/bestill gratis prospektEit bustadprosjekt med

MANGE FASILITETAR

Leilegheitar

46

Parkanlegg

650 kvm

Buss/Taxi/Båt

6

Oppføring

2017

Parkering

110

Kvalitet og praktiske løysingar

Meierikvarteret blir bygd med smarte materialar og løysingar som praktisk talt eliminerer behovet for puss og stell. For deg som flyttar inn betyr det låge og føreseielege utgifter til drift og vedlikehald av fellesareala.

Høg kvalitet inne

Det ytre er viktig, men det er det indre som tel. Derfor blir også interiøret i Meierikvarteret bygd med kvalitetsprodukt, -materialar og -løysingar.

Rikeleg med tilval

Me veit ulike menneske har ulik interiørsmak og -behov. I tillegg til standardløysingane for fliser, parkett, belysning, baderoms- og kjøkeninnreiing, tilbyr derfor Meierikvarteret ei rekke tilvalspakkar mot tillegg i pris.

Den grøne attraksjonen

Sjølv om ein har sagt farvel til plenklypparen og hekksaksa, gjer det godt å trekkja pusten i grøne omgjevnader no og då. I Meierikvarteret finn du den grøne lunga på taket over næringslokala. Her oppe, høgt og fritt, skal Meieriparken breia seg ut over 650 kvadratmeter.

Senter for helse og velvære

Heilt sentralt i planane våre står eit nytt helseog velværesenter. Dette senteret ønskjer me å fylla med legetenester, fysioterapeut-, kiropraktor, fotterapeut, frisør, hudpleiar – og alle andre helse- og velværetenester som kan passa inn i eit slikt konsept.
Kontakt seljar

Prisdøme Husbanklån

For leilegheit nr. 13 på 77m2 i 7. etg.

Kjøpesum 3 710 000,-
Eigenkapital 20% 742 000,-
Husbanklån 80% 2 968 000,-
Fastrente, 3år, Husbank 1,3%
Månadsrente brutto 3 215,-
25% skattefrådrag 804,-
Netto månadsutgift* 2 411,-
* eks. felleskostnader sameige

Prospekt

Få prospektet tilsendt

Du kan hente eit eksemplar av prospektet i Fronta sine lokaler i Ringvegen 31, eller få tilsendt ved å sende inn bestilling i skjemaet under: